کتاب Betriebsfestigkeit : Bauteile sicher auslegen!

[ad_1]

این کتاب درسی کاملاً واضح و ممتنع در اقدامی گرا برای اولین بار بین کتابهای درسی مکانیک فنی و کتابهای تخصصی پایداری عملیاتی فاصله دارد. علاوه بر این ، زمینه تئوریک نسخه هفتم کتاب راهنمای FKM توضیح داده شده است. بنابراین برای مهندس تمرین کننده نیز در محاسبه نیرو بسیار مفید است. مثالهای محاسبه شده متعدد و همچنین سوالات و تکالیف درک مطلب در هر فصل امکان مطالعه خود موفقیت آمیز را فراهم می کند. علاوه بر آموزش در مبحث مقاومت عملیاتی ، می توان از آن به خوبی در مباحث عناصر ماشین ، ساخت و ساز ، فناوری مواد ، ساخت فولاد ، مکانیک تجربی و ساخت سبک استفاده کرد.

[ad_2]

source