کتاب Beyond Kawaii

[ad_1]

کاوایی عشق به همه چیزهای شیرین تبدیل به تصویر غالب دختران و زنان ژاپنی شده است. با این حال ، زنان واقعی ژاپنی بسیار پیچیده تر هستند. برخی رحم خود را جشن می گیرند ، برخی دیگر مد و لباس متقابل را تجربه می کنند یا بلدرچین خود را نوازش می کنند و بسیاری با مادر شدن دست و پنجه نرم می کنند. حتی ممکن است برخی به عنوان ارواح انتقام جویانه بازگردند. این گروه سوم از مطالعات محققان جوان دانشگاه کمبریج فراتر از تصویر کاوای است و تنوع و پیچیدگی زن ژاپنی بودن را در هزاره جدید بررسی می کند.

[ad_2]

source