کتاب Bible Stories That Make Us Smile

[ad_1]

داستان های کتاب مقدس توسط هر نسل و هر سنی همچنان روایت ، بازگو ، یاد گرفته و دوست داشته می شوند. در اینجا برخی از مشهورترین ها و برخی از آنها به ندرت مورد توجه قرار گرفته اند ، و همه از منظری متفاوت ، به طوری که خوانندگان جوان با این افراد شگفت انگیز در کتاب مقدس آشنا می شوند و یاد می گیرند چگونه داستان های خود را درباره آنها بازگو کنند.

[ad_2]

source