کتاب Bilateral Cooperation and Human Trafficking : Eradicating Modern Slavery between the United Kingdom and Nigeria

[ad_1]

این کتاب با تأکید بر اقدامات عملی برای پایان دادن به آن ، مطالعه موردی مربوط به قاچاق انسان از نیجریه به انگلستان را ارائه می دهد. این مطالعه جنبه های زیادی از قاچاق انسان را شامل می شود ، از جمله استثمار جنسی ، بندگی در منزل ، بهره برداری کارگری ، کلاهبرداری از مزایا و برداشت اعضای بدن. علیرغم سرمایه گذاری کلان جامعه جهانی در از بین بردن آن ، این شکل از برده داری مدرن همچنان ادامه دارد و نویسنده از ذینفعان می خواهد نه تنها به جنایتکاران بلکه به نگرش ها ، فرهنگ ها ، قوانین و سیاست هایی که مانع ریشه کنی برده داری مدرن است ، توجه کنند.

[ad_2]

source