کتاب Biocontrol Of Plant Diseases

[ad_1]

این گروه برای اولین بار در سال 1988 منتشر شد ، دید کاملی از کنترل بیماری در گیاهان ارائه می دهد. این کتاب با دقت جمع آوری و پر از مجموعه بزرگی از یادداشت ها ، نمودارها و منابع ، به عنوان مرجع مفیدی برای زیست شناسان ، باغداران و سایر پزشکان در زمینه های مربوطه عمل می کند.

[ad_2]

source