کتاب Biological Inhibitors

[ad_1]

این کتاب ، بخشی از یک سری مطالعات در زمینه شیمی دارویی ، جزئیات بازدارنده های بیولوژیکی را نشان می دهد که منعکس کننده کشف داروها در درمان بیماری های انسانی ، از جمله فرایندهای قلبی عروقی ، عصبی ، التهابی ، هورمونی و متابولیکی است. ترکیبی از بیماری های قارچی و HIV / AIDS نیز تحت پوشش قرار گرفته است.

[ad_2]

source