کتاب Biological Microtechnique

[ad_1]

یک راهنمای کاملاً جدید برای روشهای جدید و کلاسیک ساخت تراشه که خواندن و فهم آن آسان است. میکروتکنیک بیولوژیکی شامل بسیاری از جزئیات عملی است که پایه محکمی برای روشهای مقدماتی میکروسکوپ نوری فراهم می کند.

[ad_2]

source