کتاب Bioremediation: Applications for Environmental Protection and Management :

[ad_1]

این کتاب تکنیک های درمان بیولوژیکی را به عنوان ابزاری برای حفاظت و مدیریت محیط بررسی می کند. این چشم انداز جهانی در مورد پیشرفت های اخیر در تصفیه بیولوژیکی آلاینده های مختلف محیطی را فراهم می کند. موضوعات تحت پوشش شامل تجزیه و تحلیل مقایسه ای الکتریکی سازی بیوگاز از هضم کننده های بی هوازی ، مدل سازی ریاضی در تصفیه زیست محیطی و ارزیابی تکنیک های تعیین توالی نسل بعدی برای نظارت بر محیط زیست در کاهش فاضلاب است. تأثیر فن آوری های مختلف تصفیه فاضلاب مانند استفاده از الیاف نانو ، میکروب ها و ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی. تیمار بیوشیمی الکتروشیمیایی. گیاه درمانی و استراتژی های جذب زیستی. این کتاب برای دانشمندان و محققانی است که در زمینه درمان بیولوژیکی فعالیت می کنند.

[ad_2]

source