کتاب Biosynthetic Technology and Environmental Challenges :

[ad_1]

این کتاب مروری جامع بر روش های بیوسنتز برای تولید مواد شیمیایی مهم صنعتی و چالش های زیست محیطی را در بر می گیرد. نوزده فصل آن جنبه های مختلف فن آوری بیوسنتز را از دیدگاه متخصصان برجسته در این زمینه بحث می کند. این رویکردهای مختلف اصلاح بیولوژیکی ، از جمله استفاده از میکروب ها ، گیاهان مهندسی متابولیکی و روش های سبز و مبتنی بر زیست توده را پوشش می دهد. علاوه بر این ، این تحقیق مهم در زمینه کمپوست زباله های آلی و خطرناک ، مدیریت و بازیابی مواد مغذی از زباله های کشت و صنعت ، بیوسنتز و پیشرفت فناوری مواد زیستی و تصفیه بیولوژیکی فاضلاب را بررسی می کند. این کتاب به ادبیات علمی در زمینه تکنیک های بیوسنتز و چالش های مربوط به محیط زیست محققان و دانشگاهیان فعال در این زمینه در سراسر جهان کمک می کند.

[ad_2]

source