کتاب Black in the Middle : An Anthology of the Black Midwest

[ad_1]

سیاه پوستان آمریکایی از سخت ترین آسیب های ناشی از کاهش سریع صنعتی شدن و انحطاط اقتصادی همراه با آن بودند که با غرب میانه مترادف شد. از زمان انتخابات 2016 ، بسیاری از رسانه های سنتی علاقه خود را به شرایط “آمریکای مرکزی” تازه نشان داده اند ، اما گفتمان ملی همچنان سیاه پوستان را در آنجا به حاشیه می برد. رنگ سیاه در میانه صدای جبهه های غرب میانه و مرکز را به ارمغان می آورد. این گلچین که با روایت های شخصی جذاب ، هنری برانگیزاننده و تفسیرهای آتش انگیز پر شده است ، معانی مختلف و تجربیات سیاهی را در کمربند زنگ ، غرب میانه و دشتهای بزرگ کاوش می کند. گردهم آوردن افرادی از مراکز عمده شهری مانند دیترویت و شیکاگو و همچنین شهرهای کوچکتر و مناطق روستایی که زندگی ساکنان سیاه پوست اغلب بدون شناسایی شناخته می شود ، تصحیح مورد نیاز برای روایت منطقه است.

[ad_2]

source