کتاب Borders and Mobility in Turkey : Governing Souls and States

[ad_1]

در دو دهه گذشته ، ترکیه شاهد مداخلات مختلف مرزی بوده است که ریشه در مشکلات آن مانند “ترانزیت” ، “مقصد” ، “اروپایی” ، “اسلامی” و “امن” دارد. این کتاب بازیگران به ظاهر متفاوتی را که در چنین مداخلاتی دخیل هستند ، از اتحادیه اروپا و سازمان های بین المللی گرفته تا مبلغان ، متخصصان امنیتی و خود مهاجران برجسته می کند. این نشان می دهد که چگونه این بازیگران برای کنترل ، مهار ، معالجه ، حفظ و اعتلای روح خود به عقلانیت متصل به یکدیگر در مدیریت ، امنیت ، انسان گرایی و شرق گرایی اعتماد می کنند.

[ad_2]

source