کتاب Borders in Central Europe After the Schengen Agreement :

[ad_1]

این کتاب نتیجه تحقیق در مورد تأثیرات قابل توجه امضای توافق نامه شینگن در مناطق مرزی سایت ، به ویژه مرزهای داخلی اروپای مرکزی است. تجزیه و تحلیل بینشی از ادغام ، توسعه و درک اروپا در سطح کشور و همچنین در مناطق مرزی منتخب در اروپای مرکزی ارائه می دهد. این کتاب نتایج بررسی های جمعیت در این منطقه را مورد بحث قرار می دهد ، و مهمترین ویژگی های توسعه مناطق مرزی در مرزهای داخلی اروپای مرکزی / مناطق مرزی پس از توافق نامه شینگن را ارائه می دهد. این کتاب برای دانشجویان و محققانی که با مناطق مرزی سر و کار دارند مناسب است ، اما همچنین اطلاعات کافی را برای مورد توجه برنامه ریزان منطقه ای و سیاست گذاران مشخص می کند.

[ad_2]

source