کتاب Brain-Machine Interface : Closed-loop Bidirectional System Design

[ad_1]

این کتاب با تأکید بر جنبه های عملکرد و طراحی عملی ، مقدمه ای در زمینه نوظهور “رابط های مغز و ماشین” است. این کتاب به مهندسان برق و مهندسی زیستی و همچنین محققان علوم اعصاب در زمینه نسل بعدی رابط های مغز و ماشین کمک خواهد کرد. بررسی و تجزیه و تحلیل جامع طراحی برای محققانی که در این زمینه تازه کار هستند و یا علاقه مند به مطالعه مغز هستند ، بسیار مفید خواهد بود. بحث عمیق در مورد موضوعات طراحی عملی خصوصاً در آزمایشات حیوانات برای محققان باتجربه مفید خواهد بود.

[ad_2]

source