کتاب Brand Gender : Increasing Brand Equity through Brand Personality

[ad_1]

این کتاب مهمترین راههای ایجاد و افزایش مالکیت برند ، یعنی ارزش ویژه را بررسی می کند. نویسنده با تمرکز بر جنسیت ، تأثیر شخصی سازی و شخصیت پردازی محصولات و چگونگی تأثیر این امر بر مدیریت برند را در مقیاس جهانی تجزیه و تحلیل می کند. با استفاده از مثالهای مفصل ، نویسنده استدلال می کند که مارک های دارای ویژگی های مردانه و زنانه کمترین درصد سهام را دارند ، در حالی که مارک های دارای ویژگی های زنانه و مردانه بالا نشان می دهند که قدرتمندترین ارزش را دارند. از جمله مفاهیم آندروژنیک در مارک تجاری ، این مطالعه مهم عوامل مختلفی را نشان می دهد که می توانند بر نام تجاری که به عنوان مردانه یا زنانه تلقی می شود تأثیر بگذارند. این کتاب پیشگامانه و بحث برانگیز با هدف توسعه نظریه ای جامع و ارائه راهنمای افزایش ارزش سهام در مارک های تجاری به پزشکان ارائه می شود و پایه و اساس ایجاد یک مدل جهانی از شخصیت تجاری را ایجاد می کند.

[ad_2]

source