کتاب Breakfast in the Ruins and Other Stories: The Best Short Fiction Of Michael Moorcock Volume 3 (Moorcock Best Short Fiction 3)

[ad_1]

سومین و آخرین قسمت از مجموعه نهایی داستانهای کوتاه مورکاک ، گلانز ، برخی از بهترین کارهای وی را به نمایش می گذارد. از “ساکن زمان” تا “صبحانه در ویرانه ها” ، داستان های اینجا از نظر سبک ، اجرا و مضمون فوق العاده متنوع هستند.

[ad_2]

source