کتاب Buddhism and Linguistics : Theory and Philosophy

[ad_1]

این مجموعه آزاد شده زبان شناسی را با هزاران سال کار دانشمندان بودایی در تماس قرار می دهد. نویسندگان با مطالعه سنت های قابل تأمل بودایی و نگارش گسترده آنها از منظر میان رشته ای ، شکاف بین این آداب و رسوم و زبان انسانی را برطرف می کنند. برای انجام این کار ، آنها کلاسهایی در زمینه زبانشناسی ، تاریخ ، مطالعات دینی ، فلسفه و نشانه شناسی ارائه می دهند. این کتاب بدیع و منحصر به فرد با متحد کردن دانشمندان از سه قاره مختلف و بسیاری از رشته ها و م institutionsسسات مطمئناً مورد توجه همه علاقه مندان به سنت ها و زبان شناسی بودایی قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

source