کتاب Business Sustainability Model for Malaysian Housing Developers :

[ad_1]

این کتاب برای ارائه بینش و دانش عملی در دنیای واقعی برای توسعه دهندگان آینده ، با 20 توسعه دهنده موفق مسکن مالزی مصاحبه کرده است. این روش به گونه ای طراحی شده است که اسرار توسعه دهندگان موفق ، از ریشه آنها تا وضعیت فعلی آنها را از طریق مصاحبه هایی که به صورت نیمه ساختاری انجام شده ، فاش می کند تا مصاحبه شوندگان بتوانند آزادانه تجربیات ، ایده ها ، نظرات و مشاوره های دریافتی خود را به اشتراک بگذارند. مشاغل تجاری آنها. با در نظر گرفتن داستان های موفقیت توسعه دهندگان ، از سوابق ، سابقه آموزشی و خصوصیات شخصی آنها گرفته تا چالش ها و دستاوردهای تجارتشان ، دانشگاهیان و پزشکان را به یک اندازه مورد توجه قرار می دهد.

[ad_2]

source