کتاب Café Engel : Töchter der Hoffnung. Roman

[ad_1]

ویسبادن ، 1959. هیلده کوچ ، رئیس جدید کافه انگل ، شجاعانه با رقیبی می جنگد که در شب رقص مهمانان بیشتری را به خود جذب می کند. شوهرش ژان ژاک از زمان تحقق آرزوی خود در کارخانه شراب سازی حمایت چندانی از او نکرده است. هنگامی که شیرینی آشپز جدید در کافه هیلده او را سخت مجذوب خود می کند ، ازدواج او آزمایش می شود. برای ویلهلم ، برادر هیلد ، افق های کاملاً جدیدی در حال باز شدن است ، زیرا صنعت فیلم در حال رشد با پیشنهادهای وسوسه انگیز وسوسه انگیز است …

[ad_2]

source