کتاب Cage of Lit Glass

[ad_1]

اولین مجموعه شعر چارلز كل ، قفس لیوان شیشه ای ، شامل مضامین مرگ ، زندان و خانواده از طریق طیف وسیعی از فضاهای جسمی ، عاطفی و فلسفی است. کیل در تصاویر خیره کننده از زیبایی و خشونت ، دنیایی شبح وار ایجاد می کند که نگرانی های فردی و فرهنگی ما را منعکس می کند. شعرهای کیل با جسارت درگیر پوچی ، فرسودگی و وحشت زندگی ، نسب نویسندگانی مانند کافکا ، بکت و رمبو را گسترش می دهد. Cage of Lit Glass افراد و دیدگاه های بسیاری را دنبال می کند ، همه آنها تحت حالت های مختلف اضطراب و کشمکش هایی قرار دارند که مانند ارواح به دنبال آنها می روند در حالی که به دنیای خود می روند. شعرهای كیل گزارشهای مبهم و تجارب بازیآمیز تلاشهای ما برای ساختن یك زندگی ناامیدانه را تشكیل می دهد. این گروه که یک گروه پرتنش و با بصیرت هستند ، مدت ها پس از پایان کتاب خواننده را دنبال می کنند.

[ad_2]

source