کتاب Cahier de texte : Réflexions au fil des jours

[ad_1]

در ماه مه سال 2019 ، اِلین فرانک از پروفسور مالوازل ، متخصص انکولوژیک سوالی پرسید: “معلم ، آیا می توانم کتاب درسی ماه سپتامبر خود را بخرم؟” با آرامش لبخند زد ، او پاسخ داد ، “شما می توانید کتاب درسی ماه سپتامبر خود را بخرید. حتی فکر می کنم تعداد زیادی لپ تاپ وجود داشته باشد. او در اینجا در مورد ابزار کار خود صحبت می کرد. اما این” کتاب درسی “نیز وجود داشت ،” متن “به صورت جمع: کتاب ها نویسنده در طول روزها ، چند ماه قبل از حمله ویروس کرونا به فرانسه ، تا زمان ورود به زندان تأملاتی داشته است.

[ad_2]

source