کتاب Call Me Joe

[ad_1]

بشر در آستانه نابودی خود است. 12 نفر از خلاق ترین متفکران جهان به موقع به یک راه حل رسیده اند. این به معنای تغییر روش انجام همه کارها در گذشته است – و افراد / نیروهایی قدرتمند هستند که برای حفظ وضعیت موجود در هر کاری از دستشان برمی آید دوازده نفر به رهبری نیاز دارند که همه دنیا از او پیروی کنند. ممکن است شخصی به نام جو با ادعای پسر بازگشتی خدا پاسخگوی مشکلات آنها باشد ، اما آیا او همان چیزی است که در مورد او می گوید؟ آیا قبل از اینکه ساکنان قدرت او را ساکت کنند ، دنیا متقاعد می شود که او را دنبال کند؟ این داستان اولین قدم مهیج در پروژه تغییر جهان جو است.

[ad_2]

source