کتاب Called 2 Love Like Jesus

[ad_1]

ندای عیسی این است که عشق نشانه اصلی باشد. ساده است ، اما ممکن است یکی از سخت ترین دستورات برای دنبال کردن باشد. این عشق مسیحی مانند باید هسته اصلی ما باشد و آنچه را به دیگران نشان می دهیم. 2 Love Like Jesus به عنوان گلچین وفاداری خوانده می شود که برای کمک به شما در زندگی در این نوع عشق طراحی شده است. هر وقف شامل مراقبه الهام بخش رهبران برجسته معنوی مانند مارک پترسون ، گری چاپمن ، دالاس ویلارد ، جانی اریکسون تادا ، تونی ایوانز ، فرانسیس چان ، لس پاروت ، گری اسمالی و سامی رودریگز است. کتاب مقدس و س questionsالات تعاملی تأمل و کاربرد شخصی را در زندگی تشویق می کنند. از فرمان خدا برای دوست داشتن استقبال کنید و یک سبک زندگی را شروع کنید که مانند عیسی زندگی می کند و دوست دارد.

[ad_2]

source