کتاب CALLED to Pray : 52 Devotions & Prayers for Women

[ad_1]

نماز سازوکاری است که روح ما را تغذیه می کند. فقط خداست که می تواند رنج های معنوی را که در ما زندگی می کنند ، جبران کند. لوقا 5:16 می گوید: “عیسی اغلب برای دعا به بیابان می رفت.” و در بشریت ما ، غالباً مجبوریم از زندگی روزمره دور شویم و همین کار را انجام دهیم. در CALLED to Pray ، مارشا داکل ، بنیانگذار و ناشر مجله CALLED ، شما را با یک سال عبادت هفتگی هدایت می کند تا به شما در هدایت یک زندگی معنادارتر از نماز کمک کند. با هر فداکاری ، شما از طریق یک تجربه دعا هدایت خواهید شد که به مسائل زندگی واقعی می پردازد و عمیق ترین احساسات قلب شما را بازگو می کند.

[ad_2]

source