کتاب Calm

[ad_1]

از مهارت های زندگی کمی غفلت می شود ، اما به همان اندازه توانایی حفظ آرامش مهم است. بدترین تصمیمات و واکنشهای ما همیشه نتیجه از دست دادن آرامش – و سر خوردن به اضطراب و هیجان است. با کمال تعجب ، اما خوشبختانه ، توانایی آرام بودن ما قابل آموزش و بهبود است. ما مجبور نیستیم همان جایی که اکنون هستیم بمانیم: پاسخ های ما به چالش های روزمره می تواند به طرز چشمگیری تغییر کند. ما می توانیم خود را در هنر حفظ آرامش نه از طریق تنفس آرام یا چای مخصوص بلکه از طریق تأمل آموزش دهیم. این کتابی است که با صبر و حوصله علل بیشترین فشار روانی ما را باز می کند و به ما مجموعه ای از استدلال های کمیک باورنکردنی ، زیبا و گاهی خشک را ارائه می دهد که با آنها در برابر وحشت و عصبانیت از خود دفاع می کنیم.

[ad_2]

source