کتاب Cameras at War : Photo Gear That Captured 100 Years of Conflict – From Crimea to Korea

[ad_1]

کتابهای مربوط به جنگ و تصاویر برخاسته از درگیری معمولاً بر محتوای تصویر تمرکز می کنند. اما پشت هر عکس یک دوربین وجود دارد – و این چیزی است که این کتاب در مورد آن است. او به جای عکسهایی که من گرفته ام ، به وفور با عکسهای دوربینها نشان داده شده و به 100 سال درگیری از جنگ کریمه تا جنگ کره نگاه می کند. از همان روزهایی شروع می شود که عکاس بیش از یک هنرمند به دانشمندی احتیاج داشته باشد ، مانند مشکلات عکاسی و پردازش هر تصویری. در انتها با دوربین هایی روبرو می شویم که ابعاد جمع و جور ، تطبیق پذیری و سهولت استفاده به این معنی است که عکاسان می توانند علم را تا حد زیادی فراموش کرده و روی هنر تمرکز کنند. بعضی از دوربین ها به سادگی وقایع را ثبت می کردند. دیگران شیوه پیش رونده آن وقایع را تعریف و تغییر دادند. این دوربین هایی بودند که وارد جنگ شدند و این داستان آنهاست.

[ad_2]

source