کتاب Cameroun : regards croisés sur les Nineties

[ad_1]

کامرون در دهه های 1990 و 1990 میلادی کشوری بود که درگیر زیر سوال بردن استبداد دهه های گذشته ، تقاضای شورانگیز برای دموکراسی ، اهمیت چالش های داخلی و بین المللی و همچنین مذاکره در مورد یک وضعیت فوری و فوری با ورود به قرن بیست و یکم بود. این اثر یک اثر گذشته نگر محسوب می شود و این اثر نظر محققان از رشته های مختلف را به خود جلب می کند. برای درک کامرون چه اهمیتی باید به دهه 1990 بدهیم؟

[ad_2]

source