کتاب Camp Cretaceous, Volume One: The Deluxe Junior Novelization (Jurassic World: Camp Cretaceous)

[ad_1]

با Deluxe Junior Novelization مبتنی بر فصل اول Jurassic World: Camp Cretaceous به دنیای خطرناک دایناسورها فرو بروید! Jurassic World: Camp Cretaceous – سری جدید هیجان انگیز تلویزیونی Netflix – گروهی متشکل از شش نوجوان را که یک بار انتخاب شده اند دنبال می کند – یک عمر زندگی را در یک اردوگاه ماجراجویی جدید در آن سوی Isla Nublar – محل پارک تفریحی جهان Jurassic تجربه می کنید. اما هنگامی که دایناسورها در سراسر جزیره ویران می شوند ، اردوگردان گرفتار می شوند. آنها که نمی توانند به دنیای خارج دسترسی پیدا کنند ، اگر می خواهند زنده بمانند باید از غریبه ها به سمت دوستان دیگر به خانواده منتقل شوند. این رمان پر از اکشن ، در اولین فصل شگفت انگیز دنیای ژوراسیک: کمپ کرتاسه گسترش می یابد!

[ad_2]

source