کتاب Can I Sit with You?

[ad_1]

داستان یک دختر و یک سگ که می فهمند چگونه زندگی با شخصی در کنار شما تغییر شکل می یابد و گسترش می یابد. این خوانش همدردی با متن غنایی و تصاویر خیره کننده ، قدرت دوستی را در برابر تغییر نشان می دهد. میتونم باهات بنشینم او خوانندگان را با سفر یک سگ وفادار با دختری که قرار است با او باشد ، صرف نظر از اینکه چقدر دور می زند ، می برد. این کتاب تصویری بی انتها اهمیت همراهی و وفاداری را نشان می دهد و اینکه چگونه تعامل با دیگران باعث می شود دنیا در عوض شما را در آغوش بگیرد. • از نویسنده و تصویرگر محبوب Sarah Jacoby • پر از تصاویر فوق العاده سرگرم کننده و پرشور • اهمیت ارتباط و عشق بی قید و شرط را جشن می گیرد خوانندگان پیر و جوان از این داستان دلهره آور در مورد پیوند ناگسستنی بین دختر و سگ لذت خواهند برد. • کتاب کودک برای کودکان 5-8 ساله • ایده آل برای دوستداران حیوانات • خواندن با همدلی شدید

[ad_2]

source