کتاب Cancer, I'll Give You One Year : A Non-Informative Guide to Breast Cancer: A Writer’s Memoir, in Almost Real Time

[ad_1]

سرطان ، یک سال به شما می دهم: یک راهنمای غیر آموزنده برای سرطان پستان ، دفتر خاطرات نزدیک به زمان واقعی نویسندگان که در مورد خوردن شلغم نیست. این کتاب 100٪ داستان نویسی و 0٪ خودیاری است. او قبلاً برای فرزندان این نویسنده در صورت مرگ وی نوشته است. به نظر بد می آید ، اما کلمات “نشانگر” و “صریح” ممکن است بهتر باشند. این داستان واقعی را که به عنوان زیبایی شناسی پذیرفته شده است ، با مقدس ، مقدس ، سفر به Epcot ، کولونوسکوپی ، پاسخ فرزندانش به همه چیز و شنوایی مشروط OJ Simpson برخورد می کند. این نوشتار محوری ، صدا محور ، آگاه از مرگ است – هیچ رژیم غذایی یا ورزشی داده نمی شود ، اما نویسنده ممکن است توصیه های بد والدین را ارائه دهد بدون شک خنده دار است ، اما در مورد معنا نیز تأمل می کند.

[ad_2]

source