کتاب Candide

[ad_1]

Candide یک کتاب هجو فرانسوی است که برای اولین بار توسط ولتر در سال 1759 منتشر شد. این کتاب با زندگی جوان محافظت شده در بهشت ​​آدن شروع می شود و توسط مربی خود ، Pangloss تحریک می شود. این اثر توقف ناگهانی این سبک زندگی و به دنبال آن ناامیدی آهسته و آزار دهنده Candide را شرح می دهد ، زیرا او شاهد مشکلات بزرگی در جهان است. در حالی که فلاسفه زمان ولتر با مسئله شر مخالفت كرده اند ، كاندید نیز در این رمان كوتاه است ، البته مستقیم تر و شوخ طبع تر.

[ad_2]

source