کتاب Cardboard Castle Challenge!

[ad_1]

این مقاله به بررسی چگونگی کمک طراحی قلعه در تحقق هدف خود می پردازد و خوانندگان را به ساخت قلعه های مقوایی اختصاصی خود دعوت می کند. تصاویر زنده و درک متن آسان برای خوانندگان اولیه. این ویژگی ها شامل فهرست مطالب ، اینفوگرافیک ها ، لیست منابع ، فکر کردن در مورد س thinkingالات تفکر انتقادی ، س questionsالات تماس ، واژه نامه و فهرست هستند. کدهای QR موجود در کتاب به خوانندگان امکان دسترسی به منابع کتاب را می دهد تا یادگیری آنها را افزایش دهد. آنها با استانداردهای هسته مشترک مطابقت دارند و با استانداردهای ایالت مرتبط هستند. DiscoverRoo ردپای پاپ است! ، یک بخش از ABDO.

[ad_2]

source