کتاب Cat God's Tales : Volume 15

[ad_1]

اگر شخص دیگری مادی شود ، حتی اگر زباله باشد ، باز هم انسانی خواهد بود. چرا من به عنوان یک گربه تناسخ یافته ام؟ اشکالی ندارد اگر تبدیل به گربه شوید. افراد دیگری که برای رفتار عالی و روابط خوب وارد آکادمی می شوند ، اما من یک معلم می شوم و زندگی ام در جریان است. علاوه بر این ، کلاسی که او شرکت کرده بود بی فایده ترین ویژگی در کل آکادمی بود. برای من مناسب نیست که برای خوردن ببر نقش خوک را بازی کنم. فقط می توانم به صورتم سیلی بزنم تا چاق به نظر برسد. همه چیز همانطور است که به یاد می آورم …

[ad_2]

source