کتاب Catch Me If I Fall

[ad_1]

مامان گفت ، ما نیز نگران ایدن هستیم ، او همیشه یک بچه بسیار قابل پیش بینی بوده است. شما تنها کسی نیستید که متوجه تغییرات می شوید. آش و آیدن دلاتوره دوقلوهایی یکسان هستند ، که با داشتن والدین مهربان سبک زندگی ممتازی را دنبال می کنند. در جهانی که در درزها فرو ریخته است ، آنها چیزی نمی خواهند. تنها کاری که باید بکنند این است که کنار یکدیگر باشند ، اما بعد از اینکه آیدن آسیب دیدگی وحشتناکی دید ، همان برادری که آش همیشه به او اعتماد می کرد نبود. چیزی تغییر کرده است و منجر به کشفی خواهد شد که تمام دنیای آنها را زیر و رو خواهد کرد. رمانی درخشان و به موقع از طبقه متوسط ​​از نویسنده پرفروش کتاب زندگی من به عنوان یک الفبا و ترانه ای که فقط می توانم بشنوم.

[ad_2]

source