کتاب Catherine Sauvage : Profession : interprète

[ad_1]

در پایان دوره پس از جنگ ، کاترین ساواژ ، ترانه سرای بزرگ فرانسوی ، در کنار ژولیت گرکو یا کورا فوکیه خود را به عنوان مترجم شاعران معرفی کرد. فره ، ویان ، آراگون ، کاوسیمون و بسیاری از هنرمندانی که صدای آنها متن ها را گرم می کرد. کاترین ساوج در صحنه ، موسیقی و تئاتر همه چیز را به او داد. او که یک هنرمند متعهد بود ، مانیفست 121 را در سال 1960 امضا کرد. تهیه اسناد منتشر نشده برای این اولین زندگی نامه ، زندگی خصوصی یک زن هوشیار و طاقت فرسا را ​​که به ویژه با پیر برازور زندگی می کرد ، روشن می کند. در اینجا سرانجام حجاب “Great Catherine” (لئو فر) ، شخصیت اصلی دنیای آهنگ را برداشتم.

[ad_2]

source