کتاب Cato Supreme Court Review : 2019-2020

[ad_1]

اکنون در نوزدهمین سال خود ، دادگاه عالی کاتو ، محققان برجسته حقوقی را گرد هم می آورد تا پرونده های اصلی دوره آخر دادگاه و همچنین پرونده های ارائه شده را تجزیه و تحلیل کند. مباحث نسخه 2019-2020 شامل DACA و Dreamers (DHS v. Regents) ، مقام رئیس جمهور (Seila Law v. CFPB) و به اصطلاح مصونیت مطلق دولت پیشگیری از بارداری Obamacare (Little Sisters of the Poor v. Pennsylvania) (هرناندز علیه مسا) ، و استفاده از کمک های دولتی برای تدریس در مدارس علمیه (اسپینوسا علیه مونتانا).

[ad_2]

source