کتاب Cats, Cannolis and a Curious Kidnapping

[ad_1]

آنا رومانو از زندگی خود به عنوان یک نویسنده موفق ، عاشق گربه و آشپز عالی با گرایش به غذاهای ایتالیایی خوشحال است. او در یک خانه راحت در یک جامعه دوستانه در نیوجرسی زندگی می کند ، و هنگامی که کتاب نمی نویسد یا قصد ندارد کتاب بعدی خود را امضا کند ، جعبه های زباله را تمیز می کند و کانولی می پزد – البته نه در همان زمان! اما وقتی زندگی بی نقص آنا توسط یک راکد قتل وارونه جلوه می کند ، او باید بفهمد که چگونه می تواند با زندگی فرار کند و به گربه های خود بازگردد ، همه اینها در حالی است که سعی می کند عاشق کارآگاهی که تلاش می کند نباشد. نجاتش بده

[ad_2]

source