کتاب Ce matin-là, 2 novembre 1943 : Une famille frontalière dans les tourmentes de l'histoire

[ad_1]

این جنگ ، که از قبل در معرض خطر فراوانی قرار دارد ، زندگی خانواده نویسنده و زندگی کل منطقه ای را که اغلب درهم شکسته ، اشغال و اشغال شده ، اما غنی از دو فرهنگ است ، مختل می کند. پدرش ، معلم مقاومت ، در سال 1943 توسط گشتاپو در كلاس خود دستگیر شد ، و برای دیدن بازجویی و سپس اردوگاه های كار اجباری رفت ، كه تا ژوئن 1945 از آنجا برنگشت. او می دانست كه او نگهبان یک خاطره ای که هنوز شاهدان مستقیم آن وجود ندارد. نویسنده صدای خود را با صدای پدر و مادر گمشده خود مخلوط کرد و داستان خود را توضیح داد با نامه های دریافت شده از Dachau ، مادرش آنها را با حسادت نگهداری کرد ، و همچنین اسناد دیگری را که با تلاش خودش به دست آورد .

[ad_2]

source