کتاب Ce que le marché fait au monde : Proposition d'une Garantie Inconditionnelle de Subsistance

[ad_1]

این مقاله اثرات سلطه لیبرال (جدید) را بررسی می کند. سپس این انتقاد منجر به یک پروژه مشخص از آن می شود: امنیت بی قید و شرط زندگی. در زمینه بحران های اقتصادی ، نابرابری ، از بین بردن همبستگی و منافع عمومی ، مرگ دموکراسی و خطرات زیست محیطی ، لیبرالیسم چگونه به جهان حمله می کند؟ دانش ، علم و زبان ، همه چیز تابع بازار است. این کتاب به مطالعه زامبی های آنها می پردازد. با آشکار کردن مدل هدیه ماوس ، که توسط بازار تهدید می شود ، در تجسم آن شاهد درمان هایی هستیم: مردم ، اخلاق عمومی ، پاداش های بلاعوض. از آنجا پروژه جدیدی برای اطمینان از امرار معاش غذا ، دسترسی به فرهنگ و روابط اجتماعی پیشنهاد شد.

[ad_2]

source