کتاب CEO: Your Bath Towel Falls : Volume 1

[ad_1]

Shadow Emperor Lord ، من اینجا هستم تا عکسهای مخفی بگیرم چرا حوله خود را انداختی واقعاً انتظار نداشتی که پس از گرفتن عکس های مخفی ، دستیار او از کار بیفتد و تو بیرون پنجره گیر بیفتی ، برای او آسان نبود برای پرش به داخل اتاق و او واقعاً حوله حمام Shadow King را درآورد ، چه نوع هرج و مرجی باعث آزرده شدن سایه شاه شده بود و از آن به بعد او هر شب زیر بدن او زندانی می شد و بعد از محاکمه تا آخر عمر مجازات می شد برای اولین بار طعم و مزه. او از آن زمان نتوانست با ده میلیون یوان در یک شب متوقف شود ، زن با بالاترین قیمت

[ad_2]

source