کتاب CEO, Your Wife Wants Divorce Again : Volume 6

[ad_1]

شادی یک پسر تصادفی را از یک مرکز خواستگاری انتخاب کرد و ازدواج کرد ، وام را با خنده ای تلخ پرداخت ، در دکه های کنار جاده غذا خورد و در زمین فروخت. حداقل دو میلیون! همکاران Crazy B: لباس شما به گونه ای تنظیم شده است که فوق العاده ترانشه باشد! زنان مشهور طلایی بیشمار ابراز تاسف کردند: مدیر عامل شرکت لو از تاج و تخت سلطنت کناره گیری کرد تا سیندرلا را برای تجربه زندگی یک فرد معمولی همراهی کند. اینها چه نوع سرگرمی های عجیبی هستند؟ بعد از دانستن حقیقت ، کیائو یی عصبانی شد: لو جینگ یون ، من می خواهم تو را آزاد کنم! مرد با صدای آهسته او را بغل کرد و سر و صدا نکرد. عصبانیت می تواند روی کودک در معده شما تأثیر بگذارد.

[ad_2]

source