کتاب CEO's Secret Sweetheart : Volume 3

[ad_1]

برنامه یک دقیقه ای زندگی او را که آرزو داشت کاملاً نابود کرد. مادرش ناگهان در اثر قتل درگذشت ، اما پدرش عجله داشت که او را با قیمت سنگین بفروشد. زندگی او یک شبه زیر و رو شد. “همانطور که او قصد داشت به جهنم فرود آید ، او مانند خدایی فرود آمد ، و هیچ رحم نکرد. “از آنجا که مادرت تو را به من سپرد ، همسرم از این پس در ایالت گائو روئی خواهد بود. “تا زمانی که شما مایل هستید به من کمک کنید ، من آماده خدمت شما هستم. “در ابتدا ، او فقط می خواست آخرین ذره ارزش آن را قبل از شکستن هدر دهد. با این حال ، او به تدریج او را عاشق خود کرد و او دیگر نمی توانست نگاهش را دور کند ، قادر به استخراج خود از او نیست …

[ad_2]

source