کتاب Certain Personal Matters

[ad_1]

متن: “من نمی دانم این باعث خستگی دلسوزانه می شود ، مثلاً پنجاه درصد. از خوانندگان وی ، یا اینکه آیا تجربه من بی نظیر است و شهادت من به سادگی عجیب است. به هر حال تا جایی که بتوانم درست است. نمی توانم بگویم که آیا این فقط یک روحیه ، یک لذت خاص جناحی است ، نگرش واقعی من نسبت به مسائل یا این که این موضع واقعی من و مرحله پرشوری است که می گذرد. احتمالاً مهم نیست. مسئله این است که من زندگی را یک امر بسیار دردسرساز می دانم. من نمی خواهم اتهامات تندی نسبت به زندگی مطرح کنم. خیلی ناراحت کننده است و نه خیلی تکان دهنده. گاهی اوقات به وضوح سرگرم کننده است. در واقع ، من چیزی در همان خط نمی دانم که بتواند آن را کاملا با آن مقایسه کند. اما بین قدردانی عمومی و پذیرش غیرپولی تفاوت وجود دارد. گاهی اوقات زندگی را دردسرساز می دانم.

[ad_2]

source