کتاب Chakra Healing : Renew Your Life Force with the Chakras' Seven Energy Centers

[ad_1]

نیروی زندگی خود را از طریق هفت مرکز انرژی چاکراها – چاکرا – هفت منبع انرژی سازگار با سیستم عصبی – که قادر به احیای مجدد بدن و بازگرداندن روح شما هستند – تجدید قوا کنید ، کاملا طبیعی است ، بنابراین نیازی به کافئین یا قند نیست این کتاب به شما نحوه استفاده از این هفت منبع انرژی برای ایجاد تعادل در یک زندگی سالم و شاد را نشان می دهد. شما اطلاعات واضحی درباره کارهایی که چاکراها انجام می دهند ، روشهای ساده برای باز کردن و هماهنگی چاکراها ، نکاتی در مورد استفاده از چاکراها برای احساس بهتر در تمام جنبه های زندگی خود ، روش های اندازه گیری چاکراها و الگوهای انرژی آنها و حتی تکنیک های تشخیص اینکه کدام یک از این موارد را خواهید یافت. درد مزمن یا اضطرابی هستند که ممکن است داشته باشید. اجازه دهید صفحات داخل این کتاب قدرت درون شما را فعال کنند!

[ad_2]

source