کتاب Chancen und Risiken von Mergers and Acquisitions Transaktionen

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی از سال 2017 در گروه مدیریت بازرگانی – دیگران با نمره 2.0 ، Hochschule Fresenius ؛ کلن ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه کارشناسی با فرصت های بالقوه و خطرات معاملات M&A با توجه ویژه به شرایط مرزی جهانی سرو کار دارد. سوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا فرصتهای خصوصی شرکتها بیشتر از خطرات پیش بینی شده است؟ پیشینه س isال این است که فضای اقتصادی کنونی تحت تأثیر جهانی شدن سریع و همچنین پویایی همیشه در حال رشد تحت تأثیر قرار می گیرد و شرکت ها مجبور می شوند بر این اساس خود را تنظیم کنند. پاسخ این س byال با کمک مصنوعات مناسب انتخاب شده از ادبیات تخصصی با در نظر گرفتن طیف وسیعی از زوایای دید پشتیبانی شده است. بنابراین ، جنبه های مختلف استراتژیک و عملیاتی ادغام ها و ادغام ها – که غالباً در نهایت با فرایندهای مختلف تغییر همراه هستند – در این کار توضیح داده شده و در متن موضوع دسته بندی می شوند.

[ad_2]

source