کتاب Changement et stabilité

[ad_1]

این کار هشت مطالعه تجربی جدید در مورد سنت های مختلف بلاغی بین شفاهی ، شفاهی و کتبی را ارائه می دهد. این طیف گسترده ای از رسانه های سمعی و بصری (روزنامه نگاری ، استوری بورد ، رادیو ، تلویزیون ، فیلم ها و آهنگ ها) و کلیه سطوح زبانی (واج شناسی ، مورفولوژی ، نحو ، عاطفی و کاربردی) را با توجه به تماس با زبانها و انواع مختلف پوشش می دهد. همه این مطالعات مشترک است که آنها یک دیدگاه همزمان دارند و دوره از قرن نوزدهم تا قرن بیست و یکم را پوشش می دهند. در نتیجه ، این کار سهم مهمی در نوشتن فصل جاری در تاریخ زبان فرانسه و شناخت دقیق تری از مفاهیم زبانشناسی در رسانه ها دارد.

[ad_2]

source