کتاب Changez vos pensées, changez votre vie : La sagesse du Tao

[ad_1]

حکمت تائو برای این کتاب خارق العاده ، دکتر وین د. دایر ، نویسنده چندین کتاب پرفروش ، صدها ترجمه از تائو تاو پادشاه را گردآوری کرد و هشتاد و یک مقاله درباره نحوه تمرین خرد نوشت. هزاره لائو تسئو در دنیای مدرن. هر فصل برای کمک به شما در تجربه Tao و “جاده” طراحی شده است. وین یک سال از زندگی خود را به خواندن ، تحقیق و تفکر در مورد آموزه های لائوسه اختصاص داد ، آنها را هر روز عملی کرد و در نهایت این مقاله ها را نوشت تا پیام های لائوتسه را همانطور که خودش دوست دارد به شما ارائه دهد. . تقدیم به شما ارزش این کتاب را دارد که روزی یک مقاله ، به آرامی بخوانید. همانطور که وین می گوید ، “این کتاب نگاه شما را برای همیشه تغییر می دهد. سپس شما در یک جهان جدید ، هماهنگ با طبیعت زندگی خواهید کرد.”

[ad_2]

source