کتاب Charité-Compendium Gynäkologie

[ad_1]

این کتاب به صورت فشرده ، واضح و کاربردی به کلیه مسائل مربوط به زنان می پردازد. در چاپ دوم جدید اصول پزشکی جنسی کودکان ، روانپزشکی و زنان است. دانشجویان و کارآموزان آموزش بیشتر محتوای آموزشی مرتبط با امتحان را در جملات کوتاه و ضد گلوله پیدا خواهند کرد. هر فصل شامل بسیاری از گرافیک ها ، جعبه ها ، نکات کاربردی و تعاریف است.

[ad_2]

source