کتاب Charlie et la brigade Chantilly 4

[ad_1]

برای جشن 150 سالگی Château de Chantilly ، یک مسابقه شیرینی پزی در مدرسه برگزار می شود. یک دسر اصلی همراه با تاریخ غنی و فراوان کاخ ، برای سال آینده بورس تحصیلی می برد. چارلی و آنی با هم متحد می شوند. همانطور که جستجو می کنند ، آشپزهای شیرینی فروشی یک افسانه تا حدودی فراموش شده را کشف می کنند. سپس اتفاقات عجیبی رخ می دهد. تحقیقات آنها در مورد پیچ ​​و خم مدرسه آنقدر آنها را به خود مشغول کرده است که تعجب آور است اگر آنها بتوانند آب نبات هایی را ارائه دهند که بتواند رقیب سارا باشد …

[ad_2]

source