کتاب Charlotte Masterson Gets a Life

[ad_1]

شارلوت مسترسون ، دانشجوی دبیرستان دوم ، آنقدر هوشمند نیست که وسواس داشته باشد ، موسیقی کافی نیست که بتواند یک گروه موسیقی دمدمی مزاج باشد ، یا آنقدر زیبا که بتواند مشهور شود. اما وقتی یک هافبک خوش چهره غیر منتظره از او س asksال می کند ، او بخشی از جمعیت می شود. این رویای هر دختری است که به حقیقت می پیوندد. حیف است که او هنوز هم برای سوارکاری باید به رادنی خوب ، گوروها ، اعتماد کند. حیف است که مادرش سخت گیرانه منطقی نیست – ساعت 10:00 منع رفت و آمد؟ فقط به این دلیل که او دروغ گفته است؟ منصفانه نیست اما شاید چیزهای بیشتری از آنچه شارلوت متوجه می شود وجود داشته باشد. و حتی ممکن است همه چیز را درباره خودش بداند. وقتی شارلوت مسترسون زندگی می کند ، زندگی سرگرم کننده می شود.

[ad_2]

source