کتاب Chasing Clouds

[ad_1]

الودی تیلور جای شکرگزار زیادی دارد. او دوستان عالی ، یک دوست پسر سخت کوش و شغلی دارد که از آن لذت می برد ، اما همیشه فکر می کرد که آیا این کافی است؟ او عطش مداوم ماجراجویی دارد که هر چقدر تلاش کند ، هرگز از بین نخواهد رفت. الودی با کمک دو دوست صمیمی خود و در یک برخورد اتفاقی با یک غریبه زیبا ، سفری را آغاز می کند با این امید که زندگی خود را به سمت بهتر تغییر دهد و آرزوی فرار از زندگی را برآورده کند. اما همه چیز روان نیست و در دنیای جدید و براق الودی قایقرانی می کند و خیانت به این معنی است که او به سرعت خود را در یک شبکه تاریک فریب و تمایل گرفتار می کند که می بیند روابطش به یک نقطه شکست منتهی می شوند. الودی پاره شده و مجبور است تصمیمات سختی بگیرد – تصمیماتی که می تواند هزینه های هنگفتی داشته باشد و نه فقط او.

[ad_2]

source